Växtgaranti

För samtliga växtgrupper innebär vår garanti att Du ska få en frisk och sortäkta planta.Växtgarantin gäller fleråriga vedartade växter såsom prydnadsträd, buskar, häckplantor, barrväxter, rododendron azaleor, rosor, klängväxter, fruktträd och bärbuskar. Om Du misslyckats med någon växt, trots att Du följt våra planteringsråd och skötselanvisningar, bör Du låta växten eller växterna stå kvar på växtplatsen och kontakta oss.


EVENTUELLA MISSLYCKANDEN ANMÄLES VID:

VÅRKÖP (mars-maj) senast inom 5 månader
SOMMARKÖP (juni-augusti) senast inom 2 månader
HÖSTKÖP (september-november) senast juni följande år


GARANTIN OMFATTAR INTE:
 • Perenner, krukväxter och sommarblommor

 • Växter som är prisnedsatta

 • Växter som skadats vid transport eller plantering

 • Växter som fått bristfällig skötsel, t.ex. felaktig vattning

 • Växter som planterats i krukor, kärl eller liknande

 • Växter som efter plantering fått sjukdomar, skadedjur eller viltangrepp

 • Växter som drabbats av vinterskador eller tjältorka

 • Vintergröna växter som planterats efter sista sept. då de ofta får vinterskador (undantag Taxus ’Hillii’)

 • Vissnesjuka på storblommig klematis

 • Blommande bambu

 • Buxbom som drabbats av buxbomssjukan Cylindrocladum buxicola eller Volutella buxi efter köp


SPARa ALLTID KASSAKVITTO – KVITTOT GÄLLER SOM GARANTISEDEL